Q11660

Liste over Artificial Intelligence Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Artificial Intelligence Bok   : Stem på dine favoritter.

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk. Grenen kunstig intelligens innen informatikk blir definert som studiet og utviklingen av intelligente agenter, der en intelligent agent er et system som observerer sitt miljø og tar avgjørelser for å maksimere sin egen suksess.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.