Q134995

Liste over Bibliography Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Bibliography Bok   : Stem på dine favoritter.

En bibliografi (fra gresk: βιβλιογραφία (bibliographia), bokbeskrivelse) er en fortegnelse over bøker – eller andre typer tekster eller informasjonsbærere – utvalgt og organisert etter bestemte kriterier.

Uttrykket kan også brukes om den bibliografisk notasjon, det vil si utvalget av opplysninger for den enkelte bibliografiske post, og organiseringen av dem. Dette kalles også katalogisering. Faget bibliografi, som er en del av bibliotekarutdannelsen, er vitenskapen om arbeidet med utvalg, beskrivelse og organisering av bibliografier.

Vanlige typer bibliografier er nasjonalbibliografier, personbibliografier, faghistoriske bibliografier, litteraturlister i faglitteratur. Bibliografier kan organiseres alfabetisk, kronologisk eller systematisk. Nasjonalbibliografien Norsk bokfortegnelse er organisert systematisk etter Deweys desimalklassifikasjon.

Bibliotekene bruker ofte ISBD eller AACR2 som regelsett for en bibliografisk post. Innenfor humanistiske fag er Harvard-systemet mye brukt.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!