Q181533

Liste over Bosnian War Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Bosnian War Bok   : Stem på dine favoritter.

Bosnia-krigen var en krig som ble kjempet fra 6. april 1992 til 14. desember 1995 mellom ulike grupperinger av i hovedsak serbere, bosnjaker (bosniske muslimer) og kroater om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina. Den var den blodigste og mest kompliserte av krigene ved oppløsningen av det tidligere Jugoslavia. Krigen var kompleks og et resultat av mange årsaker. Politiske, sosiale og sikkerhetsmessige kriser som følge av slutten på den kalde krigen og kommunismens fall i det tidligere Jugoslavia, oppbruddet av Jugoslavia som startet med dannelsen av Kroatia og Slovenia, og de påfølgende krigene var viktige faktorer.

Totalt blir det anslått av det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia at 102 000 mennesker døde under krigen, av disse var 55 261 sivile. Over 40 000 ble voldtatt og ca. 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem som følge av krigen. En av de mest kjente hendelser fra Bosnia-krigen er Srebrenica-massakren i juli 1995 da rundt 8 000 bosnjaker ble drept av serbiske militærstyrker.

Krigen var offisielt over med signeringen av Daytonavtalen i Paris 14. desember 1995.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.