Q1050259

Liste over Catalogue Raisonné Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Catalogue Raisonné Bok  : Stem på dine favoritter.

Catalogue raisonné er et dokument som på en nesten fullstendig måte beskriver en kunstners verker. En slik katalog blir oftest gitt ut til store kunstneres jubileums- eller retrospektivutstillinger, og sjelden ellers.

Uttrykket er fransk og betyr resonnert katalog i betydningen gjennomtenkt, rasjonell. Uttrykket brukes mest i forbindelse med bildende kunstnere, men kan dekke andre kunstarter. Skrivemåten er ikke endret ved inntak i engelsk språk, hvor en ellers kunne brukt catalog.

For å være en Catalogue raisonné må den inneholde (for hvert verk):

 • Avbildning (I dag: foto) eller klar beskrivelse til identifikasjon av det.
 • Materiale(r).
 • Hvor har verket vært før (tidligere eiere, utstilt osv.)
 • Litteratur om verket.
 • Størrelse.
 • Tilstand.
 • Merknader og tvil om verket (godt, dårlig, forfalsket?)
 • Introduksjon i form av kort omtale av kunstnerens liv, uten å lage en komplett biografi.
 • Signatureksempler.
 • Indeks over alle verk:
 • Hvor de befinner seg per dato.
 • Fortegnelse over akademikere som har omtalt kunstner og verker.

Kataloger er sjelden så omfattende, men kan ta grundig for seg en periode eller bare bestemte typer arbeider, eksempelvis malerier, tegninger eller skulpturer (keramiske arbeider dersom det forekommer)

En gjennomarbeidet Catalogue raisonné kan regnes som primærkilde om en kunstners arbeider fram til redigeringen er avsluttet. Noen kunstnere lager selv sine egne – men har lite styring og oversikt på hvor verkene vandrer etter at de er solgt.

Enkelte eiere av kunstverk ønsker ikke at deres anskaffelser skal være for lette å kopiere, slik at deres eiendom kun kan presenteres i svart-hvitt eller med lav oppløsning. Selv med slike forbehold, er en catalogue raisonné dyr å fremstille og vanligvis for et begrenset marked.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!