Q5043

Liste over Christianity Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Christianity Bok   : Stem på dine favoritter.

Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen. Kristendommen tror på en treenighet der Faderen, Sønnen (Jesus) og Den Hellige Ånd er ulike personer i guddommen, samtidig som det er en Gud. Det sentrale dogmet er at Jesus Kristus døde og stod opp igjen fra de døde etter tre dager, og at mennesket gjennom dette kan bli frelst og få evig liv.

Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Troen på Kristus spredte seg til det gresk-romerske kulturområdet, og ved keiser Konstantin den stores omvendelse til kristendommen i 312 og Milanoediktet året etter ble det innført trosfrihet for de kristne. Ediktet i Thessaloniki i 380 var et vesentlig skritt mot at kristendommen ble romersk statsreligion. Gjennom kristen misjon ble kristendommen spredt nordover i Europa, og rundt år 1000 var omtrent hele det europeiske kontinent kristnet. Samtidig møtte kristendommen sterk konkurranse fra et ekspansivt islam, som underla seg kristne områder i Midtøsten, Lilleasia og Nord-Afrika. Gjennom misjonsvirksomhet ble kristendommen spredt til Asia og ved utvandring til Amerika. I nyere tid har kristendommen nådd Afrika sør for Sahara.

1,8–2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne. Kristendommen opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.