Q839018

Liste over Concordance Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Concordance Bok   : Stem på dine favoritter.

En konkordans er en alfabetisk fortegnelse over de viktigste ordene og begrepene som er brukt i en tekst. Før datamaskinene kom var oppsettet av en konkordans et svært tidkrevende arbeid og ble bare utført for viktige religiøse eller litterære tekster, som Bibelen eller William Shakespeares verker.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.