Q131395

Liste over Dialogue Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Dialogue Bok  : Stem på dine favoritter.

Dialog (av de latinske ordene dia og log, som betyr igjennom og samtale) betyr hovedsakelig en samtale mellom to eller flere personer i et litterært verk (særlig dramatiske litterære verk). Dialog er det motsatte av monolog.

En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger.

En dialog brukes også om litterære verk i samtaleform, for eksempel Platons dialoger.

Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Dialog begynner i møte med et annet menneske, som omfatter den religiøse og tradisjonshistoriske tilhørighet. Kajsa Ahlstrand beskriver det slik i boken Väger - en öppen religionsdialog: «De troende hör hemma i traditioner som är mer än deras egna personliga erfarenheter». Dialog forutsetter vilje til å lytte på flere plan, og å være åpen for å kunne bli forandret. Dialog kjennetegnes også ved gjensidig tillit og respekt for hverandres ulikheter. Den vanligste form for dialog er den som kalles «det levde livets dialog» og som skjer der mennesker fra ulike religioner kommer sammen i hverdagslivet.

Dialog brukes også i religionssammenheng. Den kalles for den fjerde samtaleform av Dag Hareide i en kronikk i Morgenbladet 24. september 2010. Hareide ser den som et alternativ til debatt, diskusjon og forhandling. Mens debatten handler om å vinne og sette ting på spissen, vil dialogen prioritere lytting og det å forstå den andre. Mens diskusjonen slik den foregår særlig i akademia legger vekt på det saklige i motsetning til det personlige, så er den personlige historien og følelsene tema i dialogen. Mens forhandlingen handler om å bli enig om hva man skal gjøre, vil det ikke være det viktigste målet i dialogen.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 1
  Brutus
  398
  0
 2. 4
  De fato
  181
  0
 3. 12
  Amores
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!