Q1889

Liste over Diplomacy Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Diplomacy Bok   : Stem på dine favoritter.

Diplomati er det system som er utviklet for å ivareta den formelle kontakten mellom stater.

Diplomatiet kan defineres som de teknikker en stat benytter for å ivareta sine interesser utenfor sine egne grenser, og omfatter derfor både bilateral kontakt mellom to stater, og multilateralt arbeid i internasjonale organisasjoner som FN eller OAS. Retorisk betraktet kan diplomati defineres som utførelsen av en utenrikspolitikk, krig unntatt.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.