Q32090

Liste over Lifestyle Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Lifestyle Bok   : Stem på dine favoritter.

Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.