Q193495

Liste over Monograph Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Monograph Bok   : Stem på dine favoritter.

Monografi (gresk: monos én og graphein, skrive) er et ikke-periodisk skrift om et enkelt, avgrenset emne.

Innenfor bibliotekenes katalogiseringsterminologi brukes ordet «monografi» nokså synonymt med «bok» eller bokverk, og da som motbegrep til periodikum. Mens et periodikum (f.eks. en avis, et tidsskrift eller en rapportserie) er et verk som ikke er endelig avsluttet, men som utkommer løpende, vil en monografi bestå av enten ett bind, eller av et antall bind som er kjent og fastsatt. I denne betydningen av ordet vil en tobinds roman, et flerbinds oppslagsverk eller et redigert samleverk (en antologi) også være en monografi.

Begrepet anvendes også i en annen, snevrere betydning som et verk om et enkelt emne skrevet av én forfatter, evt. av noen få forfattere (typisk to). I sistnevnte betydning er en antologi ikke en monografi.

Begrepet brukes om vitenskapelige bøker som behandler et avgrenset, vitenskapelig emne på en uttømmende måte. Monografi var tidligere, og er tildels fortsatt, den foretrukne formen for skriftlig arbeid den som vil forsvare en doktorgrad må utarbeide.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!