Q164204

Liste over Musicology Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Musicology Bok  : Stem på dine favoritter.

Musikkvitenskap er læren om musikk som kunstart, dens klingende struktur, tilblivelsesprosess, historie og plass i samfunnet. Universitetet i Bergen definerer musikkvitenskap som akademisk fag som følgende: «studiet av musikk og lyduttrykk i vid betydning, uten avgrensinger når det gjelder sjanger, repertoar, historisk epoke, geografi, eller den sosiale posisjonen til de som produserer eller konsumerer musikken.»

Viktige fagområder i musikkvitenskapen er

 • musikkteori er forsøk på å beskrive teorier om hvordan musikk «virker», og hvordan de harmoniske strukturene er
  • verkanalyse er således musikkteoretisk analyse av enkelte verker
 • musikkhistorie befatter seg med musikkens historie og med framføringens historie og med utviklingen av ulike sjangre og metoder
 • etnomusikologi er fagfeltet som søker å forstå musikkens rolle i samfunnet og forholdet mellom samfunn og musikk
 • musikksosiologi er et begrep som delvis overlapper sistnevnte
 • musikkpedagogikk er studiet av hvordan mennesker tilegner seg musikk og lærer musikk og hvordan musikk kan brukes i læring
 • musikkteknologi er et fagfelt som dekker alle teknologiske aspekter med musikk. Akustikk og kognitiv musikk hører gjerne inn under musikkteknologi.
 • musikkterapi er et fagfelt som ser på sammenhenger mellom musikk og helse og hvordan disse kan utnyttes terapeutisk.
 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!