Q3872

Liste over Neuropsychology Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Neuropsychology Bok   : Stem på dine favoritter.

Nevropsykologi er en vitenskapelig disiplin som studerer relasjonen mellom hjernens struktur og funksjon og atferd ved å anvende presise psykologiske metoder. Nevropsykologi befinner seg altså i skjæringspunktet mellom biomedisinsk vitenskap og kognitiv psykologisk vitenskap.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.