Q207011

Liste over Neuroscience Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Neuroscience Bok   : Stem på dine favoritter.

Nevrovitenskap er en naturvitenskapelig disiplin med fokus på nervesystemet. Tradisjonelt har nevrovitenskap vært sett på som en sidegren av biologi, men er nå et tverrfaglig felt som omfatter kjemi, informatikk, ingeniørvitenskap, lingvistikk, matematikk, medisin, genetikk, filosofi, fysikk og psykologi. Begrepet nevrobiologi brukes med samme betydning som nevrovitenskap, men i hovedsak når det er snakk om nervesystemets biologi, heller enn som samlebetegnelse på all vitenskap forbundet med nervesystemet.

Nevrovitenskap som felt omfatter i dag studier av molekylære, cellulære, evolusjonære, anatomiske, beregningsorienterte og medisinske aspekter av nervesystemet. Teknikker brukt av nevroforskere innebærer blant annet mikroskopi av nerveceller, EEG- og MR-avbildning av hjernen, simulering av nevrale nettverk og molekylære studier.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.