Q80837

Liste over Overnaturlig Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Overnaturlig Bok   : Stem på dine favoritter.

Det overnaturlige eller paranormale blir tradisjonelt definert som «det som ligger hinsides (utenfor) naturen».

En vesentlig konsekvens av at «noe» blir karakterisert som overnaturlig, blir derfor at dette «noe» da, per definisjon, ikke lenger kan hverken fullstendig forklares eller forståes ut i fra rasjonell tenkning (kognisjon) og naturlige (naturvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige) årsak-virkning sammenhenger.

Også forklaringen av hva og hvordan «noe» er, blir derved per definisjon ikke lenger avhengig av hva mennesker kan oppfatte med sine fysiske sanser.

Fortellinger om møter med noe overnaturlig er umiddelbare og rent personlig fortolket: De er derfor knyttet til trosutsagn. Da folk gjerne vil oppleve det overnaturlig i tråd med det innlærte og mønstergyldige (innenfor den rådende referanserammen), er det ikke noe i veien for at fortellingene også kan få opptak i kollektivtradisjonen som naturmytiske sagn. Slik sosial aksept oppnås først etter miljøets sanksjon ved at fenomenet blir fortolket, drøftet og plassert innenfor de kjente forklaringsmønstrene i det angjeldende samfunn.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.