Q512990

Liste over Russophobia Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Russophobia Bok   : Stem på dine favoritter.

Russofobi eller russerfiendtlighet er en negativ holdning eller frykt for Russland, russere eller russisk kultur. Det er et uttrykk for fremmedfrykt mot russere og er det motsatte av russofili.

I media eksisterer det et bredt spekter av klisjér om Russland og russere generelt. Flere av disse stereotypene ble utviklet iløpet av den kalde krig og ble brukt i den politiske krigen mot Sovjetunionen. Flere av disse fordommene eksisterer fortsatt og viser seg ofte når russiske relasjoner blir diskutert.

Negative synspunkter om Russland i massemediene kan på lik linje med de negative stereotypene av russerne, skape et bilde der russerne er innrammet som fienden. Selv flere tiår etter at den kalde krigen ble avsluttet blir fortsatt russerne fremstilt som «Hollywood's go-to villains».

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.