Q192520

Liste over Sailing Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Sailing Bok   : Stem på dine favoritter.

Seiling er bevegelsen hvor et fartøy drives ved hjelp av vindkraft. Det er vanligst å seile med en seilbåt, men det finnes også fartøyer på hjul, skøyter eller brett som benytter vind for å bevege seg. Seiling som idrett er en gren i de Olympiske sommerleker og det konkurreres her i flere forskjellige båttyper og klasser, samt brett og kiting. Seiling har lange tradisjoner i Norge og andre kyst-nasjoner.

Seiling kan bedrives som idrett enten individuelt, eller med flere. Individuell aktivitet assosieres ofte med jolleseiling for barn og unge, men også for voksne. En konkurranse innenfor seiling kalles regatta. Den største kjølbåtklassen for regatta i Norge i dag er Albin Express med flere enn 100 aktive båter. Den største båtklassen tilsammen i Norge i dag er Optimist.

Seiling i Norge er organisert av Norges Seilforbund. Det ble stiftet 1. februar 1970 under et konstituerende Seilting i Oslo Militære Samfunn. Seileraktivitet ble imidlertid utført i lang tid før forbundets stiftelse, og vi har nedtegnelser som viser at de første seilregattaer i Norge fant sted helt tilbake til 1850-årene. De første seilforeningene ble stiftet på 1860-tallet. Kongelig Norsk Seilforening (KNS) fungerte som landsforbund inntil Norges Seilforbund ble stiftet. H. M. Kronprins Harald var forbundets første leder.

Jolleseiling er den aktiviteten innen seiling som tiltrekker seg flest ungdommer. De begynner med Optimistjolle de første årene (fram til de blir 15), eller RS Feva dersom de vil seile en tomannsjolle. Deretter Zoom 8, Europajolle eller Laser hvis man ønsker å seile enpersonsjolle, 29-er hvis man ønsker å prøve seg i topersonsjolle. I disse klassene seiles det Norges Cup'er. Dette er en serie av regattaer som seiles overalt i Norge (forskjellige steder hver gang) og som sammenlagt teller som uttak til internasjonale mesterskap som VM, EM eller JNoM (junior Nordisk Mesterskap).

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!