Q194100

Liste over Transhumanism Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Transhumanism Bok  : Stem på dine favoritter.

Transhumanisme er en moderne ideologi som hevdes å være en arvtager av humanismen og futurismen. Den mener at man skal påskynde evolusjonens gang, radikalt forbedre menneskets kår ved hjelp av vitenskapelige midler og endre samfunnet. Vitenskapen skal utnyttes med stor styrke for å nå dette mål, særlig neuroteknikk, bioteknikk og nanoteknikk.

Begrepet transhumanisme ble skapt av biologen Julian Huxley i 1957, som da karakteriserte det slik: «Mennesket forblir menneske, men ved å overgå seg selv oppdager det nye muligheter rundt og sin egen menneskelige natur». Denne tolkningen skiller seg imidlertid sterkt fra den versjon som ble dominerende i 1980-årene.

Det var gjennom filosofen Dr. Max More at transhumanismen fikk den mening som har vært den vanlige siden siste del av 1900-tallet. Han betraktet transhumanismen som en form for filosofi som streber mot en overmenneskelig tilstand: «Transhumanismen ligner humanismen i mange henseender, som ved sin respekt for vitenskap og logik, og verdien av et menneske i livet. [...] Transhumanismen adskiller seg fra humanismen ved at den tar til etterretning og oppmuntrer de radikale forandringer i naturen av menneskets muligheter som blir følgene av forskjellige vitenskapelige nyvinninger.»

Transhumanismen som bevegelse står sterkest i USA, der tilhengerne av transhumanisme gjerne også er tilhengere av libertarianisme. I løpet av 1990-årene ble det et relativt kjent begrep blant teknologiinteresserte på Internett.

Transhumanister vil utvikle menneskets egenskaper blant annet ved genmodifikasjon, som for eksempel å forhindre aldringsprosessen og utvikle og forøke menneskets intellektuelle, fysiske og fysiologiske muligheter.

Dette har vekket anstøt blant andre hos den amerikanske tenkeren Francis Fukuyama som kalte den for «a strange liberation movement» that wants «nothing less than to liberate the human race from its biological constraints». og valgte den som en av verdens farligste ideer i bladet Foreign Policy sin kåring av disse. Fukuyama kritiserer transhumanismen utfra den amerikanske grunnlovens tanke om at «all men are created equal», (alle mennesker er likeverdige) og at transhumanismen forfekter en teknologibruk og en ideologi som forårsaker et brudd med denne grunntanken. Fukuyama kritiserer også storstilt endring av menneskets kropp og sinn på generelt grunnlag. Fukuyama påpeker at vi får evnen til å endre mennesket før vi får kunnskapen om hva endringene medfører. Selv om det direkte virkningene skulle vere kjent er det heller ikke innlysende hva «et bedre menneske» er, ifølge Fukuyama. Et samtidig eksempel som trekkes fram er adferdsendring hos barn ved medisinering.

Transhumanismen støtter og fremmer

 • Genetikk
 • Genmodifikasjon av mennesker
 • Kloning av både mennesker og dyr
 • Kryoteknikk inkludert langvarig nedfrysing av mennesker for framtidig gjenopplivning
 • IT
 • Nanoteknikk
 • Robotikk
 • Romferder
 • kunstig intelligens
 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!