Q37260

Liste over Writing Bok : Stem på dine favoritter.

Liste over Writing Bok   : Stem på dine favoritter.

Skriving er å formidle en tekst gjennom tegn og symboler. Skrift skiller seg fra bruk av bilder eller lyd for å formidle et budskap ved at det kreves lesekyndighet for å forstå teksten. Skriving ble først tatt i bruk i oldtidens Mesopotamia.


Språket uttrykkes ofte på forskjellige måter avhengig av om det er skriftlig eller muntlig overlevering. Man skiller derfor gjerne mellom skriftspråk og talespråk. Skriftspråket er gjerne mer formalisert enn talespråket, fordi det er basert på standardformer som kan uttrykke flere dialekter.


Skriving fordrer kjennskap til visse andre ferdigheter. Den første er evnen til å føre skriveredskapet eller til å bruke en skrivemaskin eller datamaskin. I tidligere tider var det få som var skrivekyndige, og man fant personer som gjorde det til sitt yrke å skrive det andre dikterte for dem. Graden av ferdighet har en betydelig påvirkning på evnen til å uttrykke seg skriftlig; en person med dårlig håndskrift kan ha problemer med å gjøre seg forstått og vil ofte nøle med å skrive, mens en person som skriver sakte på maskin ofte vil gjøre feil.

Den andre ferdigheten er evnen til å stave ord og til å sette sammen grammatisk korrekte setninger. Fordi skriftspråket ofte skiller seg fra talespråket er dette noe man må lære. Ved bruk av tekstbehandler på en datamaskin har man tilgang til stavekontroll, men dette er oftest ikke nok til å luke ut alle skrivefeil.

Den siste ferdigheten er talent for å skrive, som gjerne anses for å være en medfødt egenskap. De aller fleste kan allikevel trene opp evnen til å uttrykke seg skriftlig gjennom å lære tekniske metoder.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.