Q333625

Liste over Absurdism Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Absurdism Film   : Stem på dine favoritter.

Absurdisme er en retning innen filosofi, litteratur og kunst der man fastslår at man aldri kan finne meningen med livet fordi menneskelivet i seg selv er meningsløst (absurd). Står, og er, sterkt relatert til eksistensialisme og nihilisme.

Historisk sett bygget absurdismen seg opp og frem etter den annen verdenskrig med utgangspunkt i det tilsynelatende meningsløse og håpløse i menneskenes eksistens. Dette mye basert på den danske filosofen Søren Kierkegaards tanker. Retningen er særlig viktig innenfor dramatikken. Kjente representanter på dette området er blant annet Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Albert Camus og Fernando Arrabal.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.