Q80994

Liste over Adult Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Adult Film   : Stem på dine favoritter.

En voksen er en person som blir regnet som fullt utvokst og klar til å delta i samfunnet, for eksempel gjennom arbeidsliv, ekteskap, økonomisk ansvar og politisk deltagelse. I moderne tid vil dette gjerne si etter at man når myndighetsalderen (juridisk), i mer tradisjonelle samfunn gjerne fra man når puberteten (biologisk).

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.