Q455620

Liste over Amateur Film Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Amateur Film Film   : Stem på dine favoritter.

Amatørfilm er en film laget av en person som ikke har filmproduksjon som levevei.

Norge har et raskt voksende amatørfilmmiljø, trolig på grunn av at både prisen og tilgjengeligheten på videoutstyr har vokst de siste årene. Nå får man jo nesten ikke en mobiltelefon uten innebygd videokamera. Dog er mobiltelefon fremdeles meget dårlig egnet til å gi gode, redigerbare videofilmer. Den jevne norske amatørfilmer bruker i dag tapeformatet miniDV som gir akseptabel god digital kvalitet for videoamatøren og er det beste utgangspunkt for redigering på datamaskin.De tapeløse kameraene er på trappene og vil om kort tid avløse de tape baserte løsningene.

Det produseres mye god norsk amatørfilm. Det dokumenteres gjennom deltakelsen i nasjonale og internasjonale konkurranser for film- og videoamatører. Det fins nasjonale og internasjonale organisasjoner for amatørfilm, og det fins også nettsteder som Nettstedet for videoamatører, Norsk Amatørfilm Forum og det nordeuropeiske Nordfilm.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.