Q729

Liste over Animal Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Animal Film   : Stem på dine favoritter.

Dyr (Animalia eller Metazoa) slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellete, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg. Dyr sammenfattes i riket Animalia eller Metazoa, på norsk også kalt dyreriket.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.