Q105420

Liste over Anthology Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Anthology Film   : Stem på dine favoritter.

En antologi er ei tekstsamling, det vil si ei bok med flere litterære tekster, ofte innenfor samme sjanger, men fra forskjellige forfattere. Novelle- og diktantologier er de vanligste typene. Antologier forekommer svært ofte innenfor flere akademiske disipliner, og omtales da gjerne som vitenskapelige antologier. Da omtales de også som artikkelsamlinger.

Ordet stammer fra gresk og betyr opprinnelig «blomstersamling».

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.