Q223770

Liste over B Movie Film : Stem på dine favoritter.

Liste over B Movie Film   : Stem på dine favoritter.

B-film er hovedsakelig en amerikansk betegnelse for en kommersiell film med lavt budsjett som samtidig ikke er kunstfilm eller en pornografisk film. Det opprinnelige bruken av betegnelsen i Hollywoods gullalder, var mer nøyaktig definert for en film som hadde en distribusjon som en nummer to-film. Kinobilletten ga tilgang på to filmer, hovedfilmen og en sekundær film som var billigere produsert. Selv om den amerikanske produksjonen av filmer med den hensikt å være en nummer to-film hovedsakelig opphørte på slutten av 1950-tallet, fortsatte betegnelsen B-film å bli benyttet i den bredere forståelsen slik som den kjennes i dag som lavbudsjettert film som begynte enkle skrekk- og science-fiction-filmer på 1950-tallet.

De tidlige B-filmer var ofte en del av en rekke filmer hvor stjernen spilte den samme figuren. Filmene var alltid kortere enn hovedfilmen som de var satt sammen med, mange besto av 70 minutter eller kortere. Begrepet B-film antyder at disse filmene var underlegne eller dårligere enn selve hovedfilmen, og ble således ofte oversett av filmkritikere. Dagens B-film kan tidvis fortsatt være en filmserie, men serier er langt mer sjelden. Etter hvert som den gjennomsnittlige spilletiden på vanlige spillefilmer økte, skjedde det samme med B-filmer. I dagens bruk av begrepet B-film er det knyttet en del selvmotsigende konnotasjoner: det kan signalisere en mening om et bestemt film er (a) en sjangerfilm med minimale kunstneriske ambisjoner, eller (b) er en livlig, energisk film uhemmet av de begrensninger av mer kostbare prosjekter og lettet for de konvensjoner av antatt «seriøse» uavhengige filmer.

Fra disse filmenes begynnelse og fram til i dag har B-filmer gitt muligheter for både de som er på veg opp i yrket, og for de som har hatt karrierer som er dalende. Feirete filmprodusenter som Anthony Mann og Jonathan Demme lærte sitt håndverk ved å produsere B-filmer. Skuespillere som John Wayne og Jack Nicholson etablerte seg i B-filmer før de rykket opp til en høyere divisjon, og skuespillere som Vincent Price og Karen Black fortsatte sine karriere i B-filmer. En del skuespillere, som Béla Lugosi og Pam Grier, har nesten utelukkende vært skuespillere i B-filmer.

Da det i USA er snakke om to parallelle filmindustrier, er ikke betegnelsen like benyttet i Europa eller andre steder, selv om det produseres mengder av lavbudsjetterte filmer også andre steder. En gjennomsnittlig amerikansk spillfilm har et slikt høy budsjett at en hvilken som helst norsk spillefilm vil fortone seg som en lavbudsjettfilm i sammenligning. Mens en norsk spillefilm kan ha et budsjett på alt mellom 5 og 20 millioner NOK, var gjennomsnittskostnadene for en amerikansk film på 35 millioner dollar i 2000, og kostnadene for en gjennomsnittlig amerikansk B-film sjelden over 3 millioner dollar. Definisjonen B-film er betegnede for dens produksjonsmetode, budsjett og innhold. Mange B-filmer har også gått direkte til video eller DVD-markedet, og aldri satt opp på kino. Disse filmene er aldri merket som B-film og kan således ikke skilles i det ytre.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!