Q627603

Liste over Cartoon Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Cartoon Film   : Stem på dine favoritter.

Vitsetegning er tegne- og illustrasjonskunst der hensikten med tegningen er å more betrakteren. Vitsetegning er betegnelse både på faget, aktiviteten og produktet, altså selve den tegnede vitsen. En vitsetegningen kan være med eller uten tekst. Det vil si at poenget enten kan formidles gjennom tegningen eller gjennom teksten. Ofte er det et samspill mellom tekst og bilde. Vitsetegninger forekommer særlig i blader og aviser og lages av avistegnere og illustratører, tekstforfattere og vitsemakere.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.