Q170593

Liste over Collage Art Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Collage Art Film   : Stem på dine favoritter.

Collage eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle slags kunstneriske sammenstillinger av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike mindre tekster eller filmklipp til en sammenhengende enhet. Begrepet dekker både teknikken og det ferdige verket eller produktet.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.