Q208099

Liste over Coming Out Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Coming Out Film   : Stem på dine favoritter.

Å komme ut av skapet (ofte forkortet til å komme ut) beskriver en frivillig offentliggjøring av ens seksuelle orientering, seksuelle tiltrekning, kjønnsidentitet, eller mindre vanlig, parafili. Å være i skapet viser til å holde disse egenskapene hemmelig overfor andre. Å være ute medfører å ikke legge skjul på disse egenskapene. Å bli «outet» (fra engelsk «to out») henviser til at disse egenskapene blir offentliggjort mot ens vilje. Tilsvarende er «outing» å offentliggjøre andres orientering eller lignende, antakeligvis uten vedkommendes tillatelse.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.