Q12684

Liste over Fashion Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Fashion Film   : Stem på dine favoritter.

Mote er som regel det som er moderne eller tidstypisk og representerer en herskende stil eller meningsretning. Ordet mote brukes særlig om klesmote, men omfatter alle områder der oppfatningene skifter etter kortere eller lengre tid. Det kan gjelde synet på musikk, kunst og design, men også humor, politikk, navn, matretter eller hva som helst som påvirkes av enkeltindividers eller gruppers meninger, smak og behag.

Ordet kommer via dansk, engelsk og tysk fra det franske mode, «rådende smak og stil»; «noe som er moderne»; «det er siste», som igjen stammer fra det latinske modus som betyr «måte». Mote handler derfor om måten noe uttrykkes på eller den ytre formen det antar.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.