Q208628

Liste over Hagiography Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Hagiography Film   : Stem på dine favoritter.

Hagiografi (fra gresk hagios og grafein, «å skrive om hellige») er biografier av helgener (hellige person) eller kirkeledere. Disse kristne skriftene er studiet av helgener med fokus på enkeltpersoners liv og deres mirakler. Studiet av helgener som fenomen, uten fokus på de enkelte helgener, kalles hagiologi. Hagiografi betegner også skriftene som resulterer fra studiet, som har utviklet seg som en egen litterær sjanger. Sjangeren var ideologisk viktig for den katolske kirke, den ortodokse kirke, den anglikanske kirke, de orientalsk-ortodokse kirker, og kirkene i øst. Andre religioner som buddhisme, hinduisme, islam, og sikhisme har også framstilt og opprettholdt hagiografiske tekster (eksempelvis sikhismens Janamsakhis) som omhandler helgener, guruer og andre enkeltpersoner som ble antatt å være fylt med en form for hellig makt.

I den kristne kirkens første århundrer utviklet hagiografien seg til å bli en viktig litterær sjanger. Den kombinerer historisk informasjon, som er interessant for akademikere, med historier og legender som er inspirerende og dermed interessante for et mye bredere publikum. De første skriftene var martyrier, som beskrev en martyrs død. Senere, og særlig etter at de store forfølgelsene ebbet ut, begynte man å fokusere på helgenens liv mer enn hans eller hennes død, og dette kunne bli beskrevet i et vita («liv»).

I middelalderen var hagiografi et viktig særstudium innen både historie og religion, og kunne ofte inneholde verdifulle nedtegnelser av lokal historie og institusjoner. De kunne være dokumentasjon på folkelige og populære kulter, skikker og tradisjoner. Samtidig var hagiografi et ideologisk verk som i stor grad ikke var knyttet til historiske kjensgjerninger. Flere helgenbiografier var skrevet flere århundrer etter at den påståtte helgenen var død, og forfatterne tok seg store friheter for å dikte inn hva man ikke visste. I mange tilfeller tenderte helgenbiografiene til å skrive av hverandre, og hvor den ene helgenbiografien til forveksling var lik den andre, og den historiske verdien av disse fortellingene er minimale. I moderne tid kan begrepet hagiografi bli benyttet nedsettende om et biografier og fortellinger hvor forfatterne er ukritiske eller servile til sitt emne. Delvis som en reaksjon på dette finnes det i dag hagiografiske miljøet bollandistene, oppkalt etter Jean Bolland, et vitenskapelig selskap i Belgia (Société des Bollandistes) som utgir Acta Sanctorum, en meget omfattende, kildekritisk katalog over helgener og deres liv.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.