Q11030

Liste over Journalism Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Journalism Film   : Stem på dine favoritter.

Journalistikk er arbeidet med å dokumentere hendelser i samtiden, og produktet av denne prosessen. Journalistikk skiller seg fra skjønnlitteratur ved at journalister kun unntaksvis benytter seg av direkte fiksjon for å formidle begivenheter. En journalists oppgave er å samle sammen informasjon, og lage en historie ut av dette som så kan selges gjennom forskjellige medier. Journalistens samfunnsrolle er å gjøre informasjon, politikk og kultur tilgjengelig for publikum, legge til rette for en kritisk debatt om samfunnet og samtiden, utøve et press og kritikk mot politiske og økonomiske makthaverne, og utøve kritikk mot andre medier og journalister. Mediene blir derfor i Norge (og Danmark) ofte kalt den fjerde statsmakt. Noe som kan skyldes en noe feilaktig oversettelse av det engelske begrep the fourth estate (den fjerde stand). I Sverige kalles pressen den tredje statsmakten, og domstolene omtales ikke som en statsmakt.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.