Q239298

Liste over Montage Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Montage Film   : Stem på dine favoritter.

Montasje er et begrep om å sette sammen elementer til og at de samlet skal gi en annet budskap. Dette blir brukt i mange tekstsammenhenger som bilder eller film.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.