Q676252

Liste over Motion Capture Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Motion Capture Film   : Stem på dine favoritter.

Motion capture, forkortet mocap eller kalt motion tracking, (engelsk for «bevegelsesopptak» eller «bevegelsessporing eller -deteksjon») er en filmteknikk og registreringsmetode der bevegelser blir fanget opp og omformet til digital informasjon som kan bearbeides av en datamaskin. Registreringen foregår ved at forflytningen av faste referansespunkter på en virkelig gjenstand, for eksempel en menneskekropp, blir overført til tilsvarende punkter på en digital modell, Dette skjer ved hjelp av digitale kameraer eller ikke-optisk utstyr, for eksempel en drakt med bevegelsesfølere. Teknikken brukes særlig for å lage spesialeffekter i filmer og i videospill når en ønsker å skape en overbevisende illusjon av naturlige bevegelser i en 3D-animasjon. Bevegelsesdeteksjon brukes også for å styre videospill-maskiner som Xbox 360 (Kinect), PlayStation 3 (PlayStation Move) og Wii. I tillegg kan motion capture anvendes i ulike typer industriell og militær teknologi og forskning. Registrering av hode- eller øyebevegelser kan for eksempel styre datamaskiner. Opptakene kan også brukes for å studere bevegelser.

Motion capture kan på engelsk også bety «bilde eller film av bevegelse», «stillbilde fra levende film» og liknende.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.