Q131765

Liste over Multimedia Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Multimedia Film   : Stem på dine favoritter.

Multimedia (fra latin: multus, «mange», medius, «mellom») er bruken av flere forskjellige typer medier for å formidle informasjon (tekst, lyd, grafikk, animasjon, video og interaktivitet).

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.