Q201424

Liste over Nuclear War Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Nuclear War Film   : Stem på dine favoritter.

Atomkrig er en krig der kjernefysiske våpen (atomvåpen) brukes. Hittil er USA er det eneste landet i verden som faktisk har brukt atomvåpen i krig. Det skjedde i 1945, mot slutten av andre verdenskrig, da de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki ble bombet.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.