Q170384

Liste over Operetta Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Operetta Film   : Stem på dine favoritter.

Operette (fra italiensk «liten opera» eller «lite verk») er et musikalsk lystspill med sang, tale og ofte også dans.

Formmessig minner operetter om operaer, men er musikalsk og tematisk lettere og mer tilgjengelig. Hovedmotivet er ikke sjelden en sentimental kjærlighetshistorie, gjerne med komisk og parodisk tilsnitt.

Operette som egen musikkteater-sjanger oppstod i Paris på 1850-tallet, få år senere ble det oppført tyskspråklige operetter i Wien. Operettene ble en svært populær sjanger, særlig utbredt ble wieneroperetten med en rekke kjente slagere. Operettesjangeren kan ses på som forløper for dagens musikaler og musikkspill.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!