Q35535

Liste over Police Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Police Film   : Stem på dine favoritter.
For informasjon om politiet i Norge, se Politi- og lensmannsetaten.

Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike på 1700-tallet, og er avledet fra det greske ordet politeia, som betyr «borgerskap». Politiet har som regel monopol på bruk av makt (vold) mot statens innbyggere, dog i rettsstater underlagt lovgivning og juridisk kontroll.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.