Q743934

Liste over Sketch Comedy Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Sketch Comedy Film   : Stem på dine favoritter.

En sketsj er en komisk fremførelse på scene, film eller teater.

Vanlig lengde er mellom ett og ti minutter. Sketsjer utføres gjerne av en gruppe komikere, som for eksempel KLM, Monty Python eller Wesensteen. Utgangspunktet er gjerne en improvisasjon som så skrives ned og forbedres etter hvert som man får erfaring med hva som går hjem hos publikum.


 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.