Q61509

Liste over Travel Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Travel Film   : Stem på dine favoritter.

En reise eller ferd er en tur til ett eller flere reisemål, normalt av en viss varighet eller over en viss distanse og som regel med en eller flere overnattinger. Ved flere reisemål eller stoppested på samme reise taler man om en rundreise. Kortere reise kalles i stedet tur, mens lengre reise som krever relativt mye planlegging, særlig til lite bebodde eller vanskelig tilgjengelige områder, kalles ekspedisjon.

Temaet behandles i reiselivsfaget og er organisert i reiselivsnæringen. Den som reiser kalles turist.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.