Q1030329

Liste over Viral Video Film : Stem på dine favoritter.

Liste over Viral Video Film   : Stem på dine favoritter.

Viral video er en videofilm som tilsiktet eller utilsiktet blir svært populær på internett i en prosess med deling av videoen på sosiale medier. Delingen foregår slik at noen sender videoens nettadresse som en lenke på e-post eller legger den ut på det som kalles for veggen, altså den offentlige oppdateringen til brukeren. Videoene er ofte korte og oppsiktsvekkende på et eller annet vis. Suksessen skyldes ofte at filmen vekker sterke følelser.

På engelsk brukes uttrykket «viral» om suksesser og fenomener om spres på nettet svært fort og bred, på samme måte som et smittsomt virus. Et annet eksempel enn viral video er viral markedsføring. Enkelte internettfenomener, særlig humoristiske og selvironiske, kalles også ofte «meme», engelsk for mem, en idé som spres i en «kulturell evolusjon».

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.