Q186637

Liste over Arcade Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Arcade Spill   : Stem på dine favoritter.

Arkade av latin arcus, bue er en buerekke på en frittstående søylerad. I middelalderens arkitektur danner arkaden den nederste etasjen i midtskipsveggen, triforium den midterste etasjen og klerestorievinduene den øverste etasjen.

Arkader kan også være et inntrukket felt på en vegg som arkitekturornamentikk og kalles da blindarkade. Buene kan da stå tett inntil hverandre eller overskjære hverandre og kalles da kryssbuearkader.

Uttrykket arkade blir også brukt om en overdekket gang, som også kalles galleri, og som er åpen på en eller flere siden gjennom en arkaderekke.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.