Q11629

Liste over Art Of Painting Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Art Of Painting Spill   : Stem på dine favoritter.

Malerkunst eller maleri er en kunstnerisk uttrykksform som består i å lage bilder ved hjelp av farger på forskjellige slags flater. Både materialene og teknikken kan variere. Mange regner malerkunsten som den viktigste kunstformen, og bruker ofte ordet «kunst» i betydninga «malerkunst». Den som lager malerier, kalles maler eller kunstmaler (til forskjell fra yrkesmalere). Betegnelsen billedkunst og billedkunstner omfatter malerkunsten, men også tegning, grafikk, billedvev og skulptur.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.