Q824340

Liste over Demoscene Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Demoscene Spill   : Stem på dine favoritter.

Demoscenen er en subkultur for kreativ bruk av en datamaskin, med fokus på datamaskinen i seg selv som medie. Dette uttrykkes i stor grad gjennom såkalte demoer. En demo genererer bilder som viser bevegelige visuelle effekter i sanntid i motsetning til en musikkvideo som viser bilder som er lagret sekvensielt på en datamaskin. Det vil si, det som vises på skjermen er generert av programmererens programkode ofte ved bruk av aritmetikk og matematiske modeller. En typisk moderne demo med inkluderte datafiler tar opp ca. 20-50MB harddiskplass noe som er vesentlig mindre enn en videofil av tilsvarende kvalitet.

En som er medlem av demoscenen, en såkalt demoscener, kan være medlem av en (eller flere) gruppe(r) eller være frittstående. Det var tidligere vanlig å prøve å overbevise sine ferdigheter til en annen gruppe for å vise at man var god nok. Hvis medlemmene likte personen og ferdighetene kunne han/hun bli med i deres demogruppe. I en tradisjonell demogruppe har medlemmene individuelle oppgaver som kan sammenlignes med en musikkgruppe som har medlemmer med sine oppgaver. Denne gruppen består av en eller flere programmerere, grafikere, musikere og 3D-artister. Det er heller ikke uvanlig at medlemmer fra forskjellige demogrupper går sammen for å lage en demo (Gjerne kalt "Co-Prod").

Miljøet er internasjonalt, og det arrangeres treff (såkalte demoparties) over hele verden (hovedsakelig i Europa) flere ganger hvert år. Formålet med disse partyene er å treffe andre demoscenere og delta i konkurranser som er variasjoner av demokonkurranser, grafikk-konkurranser og musikk-konkurranser. Noen ganger blir det holdt morsomme tullekonkurranser som f.eks. "Disc-throwing", "Useless Utility" og hva annet arrangørene måtte finne tid til.

Miljøet består, for det meste, av myndige (etter Norsk lov) folk, og alkohol er ofte en del av slike demoparties. (The Gathering er 100% rusfritt, og er unntatt fra dette)

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.