Q8434

Liste over Education Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Education Spill   : Stem på dine favoritter.

Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannelse ut over videregående skole, men definisjonen favner all læring av ferdigheter og kunnskaper. Den russiske psykologen Lev Vygotskij definerte utdannelse som «fostring av individet til forståelse av den kulturelle begrepsverden».

Utdannelse bedrives i en rekke ulike former verden over, og alles rett til utdannelse regnes som en menneskerett. Ifølge en internasjonal standard er utdanningssystemet som regel delt inn i grunnskole, sekundærskole (et stadium tilsvarende videregående skole), og høyere utdannelse, som kan være høyskole eller universitet. I tillegg til dette kommer utdannelse i tidlig barndom, førskole. Sekundærskolen kan være en yrkesskole, et gymnas eller forberedende skole innenfor universitet. I mange land fins også mulighet for voksenopplæring, samt spesialskoler og særskoler. I noen land er det også muligheter til hjemmeundervisning som alternativ til vanlig skole.

Skoler og universiteter kan være allmenne (statlige eller kommunale) eller private, eller de kan drives i form av friskoler. Utdannelse utenfor det tradisjonelle utdanningssystemet gis også av andre organisasjoner, for eksempel bedrifter, samfunn, fagforbund, og folkebevegelser. En fullført utdannelse avsluttes som regel med en eksamen eller en legitimasjon.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!