Q14373

Liste over Fishing Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Fishing Spill   : Stem på dine favoritter.

Fiske betegner fangst av viltlevende fisk og krepsdyr i saltvann og ferskvann. Fangst av muslinger regnes også tradisjonelt til fiske, mens fangst av sjøpattedyr benevnes som fangst (hvalfangst, selfangst osv.). Akvakultur, dvs. oppdrett av fisk, krepsdyr og muslinger i tilrettelagte anlegg, regnes vanligvis ikke til fiske.

Kommersielt fiske kalles vanligvis fiskeri. Fiske som form for friluftsliv kalles sportsfiske.

Det finnes mange ulike fiskeredskaper. For fiske i liten skala brukes gjerne en fiskeinnretning (fiskestang, oterfjøl m.m.) med snøre og en eller flere fiskekroker i enden. Alternativt kan man bruke et stikkvåpen, som en lystregaffel, men dette er nå forbudt i Norge.

  • Meitefiske
  • Fluefiske
  • Slukfiske
  • Dorging og trolling
  • Lystring
  • Otring

For fiske i større skala brukes gjerne fiskegarn, not, line eller jukse.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.