Q590103

Liste over Psychological Thriller Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Psychological Thriller Spill   : Stem på dine favoritter.

Psykologisk thriller er en undersjanger av den vidtfavnende litterære og dramaturgiske sjangeren thriller.

Som hovedregel fokuserer en thriller på plott foran personskildring, og på spennende fysisk handling framfor personenes psyke. Den psykologiske thrilleren reverserer til en viss grad dette forholdet, og knytter spenningsmomentet til personenes indre liv mer enn til den ytre handlingen.

Oftere enn den rent handlingsrettede thrilleren har den psykologiske thrilleren en knytning til detektivfortellingen. I kriminallitteraturen brukes betegnelsen psykologisk thriller også om fortellinger der leseren følger forbryteren, gjerne også før forbrytelsen begås. Noen kjente forfattere innenfor denne genren er Patricia Highsmith og Ruth Rendell.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.