Q160738

Liste over Role Playing Game Spill : Stem på dine favoritter.

Liste over Role Playing Game Spill   : Stem på dine favoritter.

Rollespill brukes både om en type selskapsleker og en psykologisk øvelse:

  1. Rollespill er en lek der deltakerne spiller ut roller med karaktertrekk, motiver og bakgrunner som er annerledes enn sine egne. Rollespill kan foregå som selskapsspill rundt et bord eller som levende rollespill ute i passende miljøer. Slike rollespill er en form for improvisasjonsteater eller friteater uten publikum. Rammene for leken og rollene er beskrevet på forhånd. Ofte foregår det i en oppdiktet verden med mer eller mindre nøyaktige definerte oppgaver og roller.
  2. Rollespill er også betegnelse på en treningsteknikk der en spiller en rolle i en tenkt, men sannsynlig situasjon for å tilegne seg egenskaper eller ferdigheter en ikke har eller for å oppnå innsikt i psykologiske reaksjonmønstre.
 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!