Q211745

Liste over Atonality Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Atonality Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Atonal musikk er en samlebetegnelse på musikk som ikke er tonal, dvs. musikk som ikke gir en klar følelse av grunntone eller toneart. En slik følelse er delvis subjektivt og kulturelt betinget. Begrepet atonal musikk blir ofte brukt om tolvtonemusikk, men det er riktigere å si at tolvtonemusikken er en del det som kalles atonal musikk. Begge forsøker å unngå grunntonefølelse, men forskjellen er at i tolvtonemusikk så fungerer en rekke av tolv toner som strukturerende prinsipp (se artikkel om rekketeknikk). Atonal musikk trenger ikke å ha en slik rekke som utgangspunkt.

Arnold Schönberg la grunnlaget for atonal musikk. Norges mest kjente atonalist er Fartein Valen.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!