Q2332751

Liste over Avant Garde Music Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Avant Garde Music Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Avantgardistisk musikk betegner musikk som betraktes som å være i forkant av eksperimenter eller nyskapning på sitt felt. Begrepet «avantgarde» innebærer også en kritikk av estetiske konvensjoner, avvisning av status quo til fordel for unike eller originale elementer, og ideen om bevisst å utfordre eller fremmedgjøre publikum. Da den franske politiske forfatteren Henri de Saint-Simon første gang innførte begrepet ved å erklære at kunstnere i samfunnsutviklingen for radikale reformer burde være «fortroppen», de som var «foran sin tid». Da de som brøt mark med nye forestillinger, teknikker og ideer i sitt vesen brøt med allment aksepterende former og forestillinger, var avantgarden ofte, om ikke nødvendigvis alltid, sjokkerende og kontroversielt.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!