Q331710

Liste over Fitness Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Fitness Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Fitness i biologien er målet på reproduktiv suksess, dvs. hvor stort bidrag et individ med en gitt genotype eller fenotype i gjennomsnitt gjør til neste generasjon sett i forhold til de andre individene i populasjonen. Dette sentrale begrepet innen moderne evolusjonsbiologi har ingen god norsk oversettelse.

Vi skiller mellom to forskjellige typer fitness i biologien, Genotypisk og Fenotypisk. Konkurransen mellom alleler av samme gen måles i Genotypisk fitness. Individers bidrag til størrelsen av en bestand måles i Fenotypisk fitness.

Hvis fitness til ulike alleler av et gen er forskjellig, vil hyppigheten av de ulike allelene endre seg i populasjonen over tid. Denne prosessen er naturlig seleksjon.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.