Q108908

Liste over Fluxus Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Fluxus Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Fluxus er betegnelsen på en internasjonal kunstbevegelse som først gjorde seg gjeldende i 1962. Ideen var å samle avantgardeartistene i Europa. Bevegelsen spredde seg raskt til USA. Fluxus hadde ingen samlende profil, men bevegelsen som sådan dyrket blant annet dadaismen.

Til kretsen av de mest kjente fluxartistene hører John Cage, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik, og Yoko Ono, men bevegelsen vokste til å omfatte langt flere, var tverrkulturell og diffus, og uten noe formelt medlemskapsregister. Innflytelsen på samtidskunsten og spesielt konseptkunsten, var formidabel.

Ordet fluxus er hentet fra latin og betyr «å flyte». Den svenske folkloristen Bengt af Klintberg skrev i 2006 en liten håndbok på 127 sider om svensk fluxus.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!